Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φ-467. Ατομική, Μοριακή, και Οπτική Φυσική

Περιγραφή - Χειμερινό Εξάμηνο 2012-2013

Tο μάθημα "Φ-467: Ατομική, Μοριακή, και Οπτική Φυσική" απευθύνεται σε τεταρτοετείς φοιτητές φυσικής και τους εισάγει στις βασικές έννοιες της ατομικής και μοριακής φυσικής καθώς και στην αλληλεπίδραση των δομικών συστατικών της ύλης με την ακτινοβολία. Σε συνδυασμό με το μάθημα Φ-304 Κβαντομηχανική ΙΙ (Δομή της Ύλης) το μάθημα καλύπτει σε μεγάλο βαθμό το επίπεδο γνώσεων που πρέπει να έχει αποκομίσει ένας φοιτητής που επιθυμεί να ασχοληθεί σε θεωρητικό αλλά και σε πειραματικό επίπεδο με θέματα φυσικής των υλικών. Συνιστάται η πρότερη γνώση που παρέχεται στα μαθήματα Σύγχρονη Φυσική Ι (Φ-201) και Κβαντομηχανική (Φ-301).

Αξιολόγηση

  • Η παρουσία στο μάθημα δεν είναι υποχρεωτική. Η εμπειρία όμως έχει δείξει ότι η παρακολούθηση βοηθά ιδιαίτερα στην κατανόηση εννοιών και στην καλύτερη επίδοση στις εξετάσεις. Η ύλη του μαθήματος θα καλυφθεί σε 13 εβδομάδες.

  • Ο βαθμός του μαθήματος θα καθοριστεί κατά 50% από παράδοση ασκήσεων κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και κατά 50% από την τελική γραπή εξέταση.

Γενικά

Φ-467: Ατομική, Μοριακή, και Οπτική Φυσική
Ώρες: 4
ΕCTS: 6
Εξάμηνο: 7ο

Διδάσκων (Εαρινό εξάμηνο 2017) : Δημήτρης Σοφικίτης sofdim@iesl.forth.gr

Διδάσκων: Π. Ρακιτζής
Γραφείο: 111 κτίριο Φυσικής & ΙΤΕ Γ206
e-mail: ptr@iesl.forth.gr

Ώρες Διαλέξεων:
Τρίτη, 16:00-18:00, Αίθουσα 3
Παρασκευή, 14:00-16:00, Αίθουσα 3